บทที่ 1 รู้จัก Atutor

   ATutor พัฒนาโดยมหาวิทยาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่ง Atutor จะทำหน้าที่เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Open Source Web-based Learning Content Management System) เรียกชื่อย่อว่า LCMS ใช้ในการสร้างระบบเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-Learning) สามารถแยกผู้ใช้งานเป็นสามส่วนคือส่วนผู้ดูแลระบบ ส่วนอาจารย์ และส่วนนักศึกษา นับเป็นระบบ LCMS ที่ได้รับความนิยม
อยู่ในอันดับต้นๆ ส่วนมากทูลตัวนี้ได้รับความนิยมอยู่ในแวดวงการศึกษา ATutor เป็นซอร์ฟแวร์ที่มีลิขสิทธิ์แบบ GPL (General Public License) หรือลิขสิทธิ์แบบฟรี
และผู้นำไปใช้สามารถพัฒนาต่อยอดได้

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนที่จะใช้งาน

 • Web Server จะของแนะนำเป็น xampp  หรือ จะใช้ appserv ก็ได้ แต่ xammp จะมีระบบการจัดการที่ดึกว่ามีการรวมของ service ที่จำเป็นต่างๆ เช่น
  • Apache: ตัว web server
  • MySql: ระบบจัดการฐานข้อมูล
  • PhpMyAdmin: โปรแกรมที่ช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลง่ายขึ้น เป็น GUI ผ่านทางเว็บ
  • FileZila: ตัว file server
  • Download: XAMPP
 • ตัว Atutor
ลงอย่างไร
 • เอาไฟล์ที่ download มา แตก rar
  • ถ้าใช้ xampp ก็เอามาใส่ในโพลเดอร์ htdocs
  • ถ้าใช้ appserv ก็เอามาใส่ในโพลเดอร์ www

คุณลักษณะการใช้งานของ Atutor 2.1.1

Atutor สารมารถแบ่งระบบการใช้งานออกเป็น 5 ส่วนคือ
– ระบบการจัดการผู้ใช้และการจัดการรายวิชา (User and Course Management)
– ระบบการทดสอบ (Testing System)
– ระบบการสื่อสาร (Communications หรือ Discussions)
– ระบบสถิติการใช้งานของผู้ใช้ระบบ (Course Tracking)
– ระบบจัดการเนื้อหารายวิชา (Content Management)

ระบบการจัดการผู้ใช้และการจัดการรายวิชา
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้และรายวิชาจะอยู่ที่ My Courses

• การเข้าใช้ระบบ ATutor           
1. เข้าใช้งานระบบโดยใส่ URL http://localhost/atutor ที่ กล่อง Address
2. จะได้หน้า login ซึ่งมีเมนูกลาง: Browse Courses | Login | Search | Help อยู่มุมบนขวา โดยผู้ใช้สามารถดำเนินการได้ 4 อย่างคือ – Login เพื่อเข้าใช้ระบบ – Register เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกของระบบ – Browse Courses เพื่อดูรายวิชาที่อยู่ในระบบ – Password Reminder เพื่อให้ระบบส่ง Login และ Password มาให้ทาง e-mail
3. เลือกเมนู Browse Courses จะปรากฏรายวิชาทั้งหมดที่อยู่ในระบบ แยกตาม Categories
4. ให้ลองคลิกดูวิชาที่ Access: เป็น Public, Protected, และ Private ได้ข้อสรุปว่า เข้าดูเนื้อหาวิชาได้เฉพาะวิชาที่เป็น Public เท่านั้น เนื่องจากยังไม่ได้ Login เข้าระบบจอภาพหลักของระบบ ATutor

ล็อคอิน

– Login เข้าระบบ
– New User ลิงค์ไปหน้าสมัครสมาชิก
-Register: เป็นส่วนที่ใช้สำหรับสมัครสมาชิก
– Forgot your password? : หน้าลืมรหัสผ่าน
-Browse Course: เป็นส่วนที่ใช้แสดงเว็บของรายวิชาแต่ละวิชาที่เปิดสอน

• การลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ (Register)
1.ผู้ที่จะใช้ระบบต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบก่อน โดยระบบจะให้กรอก Login Name, Password, และ Email Address ซึ่งจำเป็นต้องกรอก ส่วนข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ของผู้ใช้ระบบจะกรอกหรือไม่ก็ได้
2.Login Name และ Password ใช้สำหรับการ Login
3.Email Address ใช้สำหรับแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อผู้ใช้ลืม Password โดยใช้เมนู Password Reminder และใช้ในการส่ง Course Email (ผู้สอนส่ง Email ถึงนักเรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานั้น ๆ)

การลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบ

• การเข้าสู่และออกจากระบบ (Login/Log-out)  ตัวอย่างเข้าสู่ระบบโดย
ฐานะเป็นอาจารย์ผู้สอน

การเข้าสู่และออกจากระบบ
เมนูด้านซ้าย
• My Courses ลิงค์พาไปหน้าแรกของ My Start Page
– My Courses ลิงค์พาไปรายวิชาที่เราลงทะเบียน และวิชาที่เป็นผู้สอน
– Browse Courses ลิงค์พาไปหน้าแสดงรายการวิชาที่เปิดสอนบน HUSO E-learning
– Create Course ใช้สร้างรายวิชาในกรณีที่รีบสิทธิ์ผู้สอนแล้ว
• Profile ลิงค์พาไปหน้าข้อมูลของสมาชิก สามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้
• Preferences ลิงค์พาไปหน้าสำหรับปรับแต่งลูกเล่นบน HUSO E-learning

เมนูด้านบน (Login Navigation bar)
แถบรายการนี้จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของจอภาพ ถ้าผ่านการ login แล้วจะปรากฏชื่อ login ของสมาชิกด้วย นอกจากนั้นจะพบลิงค์ที่พาไปยังตัวเลือกต่าง ๆ ได้แก่
• ชื่อ Login ของสมาชิก
• ลิงค์ไปตู้จดหมาย (Inbox)
• ลิงค์เพื่อการย้ายไปที่ (Jump menu) ลิงค์พาไปหน้าเว็บรายวิชาอื่นที่ได้สมัครเรียนไว
และ/หรือ รายวิชาที่ได้เปิดสอนไว้ หรือ กลับไปที่หน้า My Start Pageเมื่อต้องการย้ายไปหน้าใดให้เลือกจากรายการ แล้วกดปุ่มJump
• ค้นหา (Search)
• ช่วยเหลือ (Help) ลิงค์พาไปหน้าคำแนะนำช่วยเหลือของ ATutor
• Login (หรือ Logout) คลิกเมื่อต้องการเข้า (Login) หรือ ออกจากระบบ (Logout)

• การลงทะเบียนเรียนในฐานะผู้เรียนและการอนุมัติการลงทะเบียนเรียนของผู้สอน

1. วิชาที่เป็น Public ใครก็ได้สามารถเข้ามาดูได้โดยไม่ต้อง Login, วิชาที่เป็น Protected ต้อง Login เท่านั้นจึงจะดูได้ แต่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียน, วิชาที่เป็น Private ต้องลงทะเบียนเรียนและผู้
สอนอนุญาตเท่านั้นจึงจะดูเนื้อหาได้

2. ให้ Browse Courses และเลือกเรียนวิชาที่ งานฝึกฝีมือ จะเห็นว่าเข้าไม่ได้เพราะยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนโดยกดปุ่ม Request Enrolment

3. เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว ระบบจะส่ง e-mail ไปยังผู้สอนอัตโนมัติ (e-mail ที่ระบุใน Profile) เพื่อแจ้งว่ามีผู้ร้องขอการลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว

4. ผู้สอนเมื่อทราบการร้องขอการลงทะเบียนวิชาใดแล้วทาง e-mail ก็จะไปทำการอนุมัติการลงทะเบียน โดยไปที่ My Start page เลือกวิชาที่ต้องการอนุมัติ

5. เมื่อเข้าไปที่วิชานั้นแล้ว จะมีเมนูวิชา แล้วเลือกเมนู Manage > Enrollment > Pending Enrollment

6. เมื่อผู้สอนอนุมัติการลงทะเบียนเรียนแล้ว ในผู้เรียนคลิกเปิดรายการใน My Start Page Jump เมนู จะเห็นว่าใต้ Courses Below (รายการวิชาทั้งหมดของผู้นั้น) จะปรากฏรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเกิดขึ้น หากต้องการไปดูวิชาไหนก็เลือกจากรายการแล้วกด Jump

7. ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาที่เป็น Protected และ Public โดยคลิกที่ Enroll Me หลังชื่อวิชา แล้วกดปุ่ม Enroll โดยที่ระบบจะอนุมัติให้อัตโนมัติและชื่อวิชานั้นก็จะปรากฏใต้ Courses Below ของ Jump เมนู ทำให้คลิกเลือกดูเนื้อหาวิชาได้ง่าย ไม่ต้องไปที่ Browse Courses

8. วิชาใดที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ผู้เรียนก็สามารถจะถอนการลงทะเบียนได้เองโดยไปที่ My Start Page: My Courses คลิกลิงค์ Un-enroll ของวิชาที่ต้องการถอนการลงทะเบียน

• การเรียกดูเนื้อหาวิชาในฐานะผู้เรียน

1. เมื่อ Login เข้ามาครั้งแรกระบบจะแสดง My Start Page ซึ่งแสดงวิชาทั้งหมดของผู้นั้น (My Courses) ได้แก่วิชาที่ลงทะเบียนเรียน (Student) และวิชาที่เป็นเจ้าของ (Instructor) ซึ่งจะเหมือนกับรายชื่อวิชาใต้ Courses Below ของ Jump เมนู ให้เลือกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเพื่อดูเนื้อหาวิชาจาก Jump เมนู (ใต้ Courses Below)

2. เมื่อเข้ามาที่วิชา จะเข้ามาที่ Home ของวิชา ซึ่งมีเมนูให้เลือกเพิ่มอีก 2 เมนูคือ Forum และ Glossary (หากเป็นวิชาที่เป็น Instructor จะมีเมนู Manage เพิ่ม) โดยในทุก ๆ หน้าของวิชาจะมีเมนูหลัก ได้แก่ เมนูเนื้อหา (Content Navigation) และเมนูอื่น ๆ เช่น Related Topics, User Online, Glossary, Search, Polls, Forum Posts ให้เลือกใช้ ซึ่งผุ้ใช้สามารถที่จะซ่อน/แสดง (Hide/Show) เมนูหลักนี้ได้

3. ในหน้า Home จะมีเมนูที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ได้ ได้แก่ Forum, Glossary, Chat, TILE Repository Search, Links, Tests & Surveys, Site-map, Export Content, My Tracker, Polls, Directory และตามด้วยที่ประกาศข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของวิชา (Announcement)

4. ให้คลิกที่เมนูเนื้อหาหน้าใดหน้าหนึ่ง หน้าจอเนื้อหาจะมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 3 ส่วน คือ
(1) ส่วนของ Navigation ซึ่งอยู่มุมบนซ้าย โดยสามารถจะไปหน้าก่อนหน้านั้น (<)  หรือหน้า
ถัดไป (>) และถ้าหากมีเมนูเนื้อหาที่ย่อยลงไปของหน้านั้นก็จะแสดงที่ Content (ซึ่งจะให้แสดง/
ซ่อนได้) และ Go to Top ซึ่งอยู่ด้านล่างสุดของเนื้อหาหน้านั้น
(2) ส่วนของเนื้อหาที่เป็น HTML โดยแต่ละเพจของเนื้อหา HTML จะจัดเก็บลงในฐานข้อมูล
ของวิชานั้นในระบบ ATutor และ
(3) ส่วนของเมนู Shortcuts ซึ่งสำหรับวิชาที่เป็นผู้เรียน จะมี Export Content

5. ผู้เรียนสามารถที่จะค้นหาคำที่อยู่ในหน้าเนื้อหาที่เป็น HTML ได้โดยกดปุ่ม Search ซึ่งอยู่ด้านด้านขวาของเมนูหลัก หรือจะใช้เมนู Search จากเมนูกลางด้านบนสุดก็ได้ ซึ่งจะให้รายละเอียดมากกว่า

6. เมื่อเข้าไปดูเนื้อหาวิชาในแต่ละเพจ ผู้เรียนสามารถที่จะจัดเก็บเนื้อหาลงในพีซีเพื่อไปอ่านแบบ off-line ได้ โดยคลิกที่ Export Content ในการ Export Content ผู้เรียนสามารถ Export ทั้งวิชาหรือเฉพาะบางเพจที่ต้องการก็ได้ เมื่อ export แล้วจะได้ Zip ไฟล์ 1 ไฟล์ หากผู้เรียนต้องการดูเนื้อหาแบบ off-line ต้องทำการ Unzip ไฟล์ลงใน folder ก่อน แล้วเลือกเปิดไฟล์แรก คือ ไฟล์ index

7. ผู้สร้างเนื้อหาสามารถที่จะกำหนดให้สามารถ Export Content ในระดับใดก็ได้ในส่วนของ Manage > Properties > Export Content ซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบที่ 1: ไม่อนุญาต, แบบที่ 2: อนุญาตเฉพาะเพจในระดับบนสุด (Top level page), แบบที่ 3: อนุญาตทุก ๆ เพจ

• การขอปรับสถานภาพเป็นผู้สอน

1. เมื่อ Login แล้ว ในหน้า My Start Page ให้เลือกเมนู Create Course จะเห็นว่าทำไม่ได้ แต่หากต้องการร้องขอเป็นผู้สอนเพื่อให้สามารถสร้างวิชาได้ ให้ใส่วัตถุประสงค์ของการขอ Instructor Account ลงในกล่องรับข้อมูล
2. ระบบจะส่ง Email แจ้งไปยัง Admin ว่ามีผู้ขอปรับสถานภาพเป็นผู้สอน เมื่อ Admin อนุญาตแล้ว ระบบจะส่ง Email ไปยังผู้ร้องขอ
3. ให้ตรวจสอบว่า Create Course ได้แล้วหรือยัง (หากยังไม่ได้ Log-out จากระบบต้องกดปุ่ม Refresh ก่อน)

• การจัดการรายวิชาในฐานะผู้สอน

1. ให้สร้างวิชาใหม่ โดยไปที่ My Start Page คลิก Create Course

2. ในหน้าจอ Create Course ให้ใส่ ชื่อวิชา (Title), คำอธิบายรายวิชา (Description), กลุ่มวิชา (Category), การจัดเก็บเนื้อหาเพื่ออ่านบนพีซี (Export Content) และการเปิดสิทธิ์การเข้าดูเนื้อหา (Access) เป็น Public/Protected/Private สำหรับวิชาที่เป็น Private หากยังไม่ประสงค์จะให้วิชานี้ปรากฏในการ Browse Courses ให้คลิกเลือก Hide this course from the Browse Courses list และควรคลิกเลือก Email me when new enrollments require approval ส่วนทั้งหมดนี้จะเรียกว่าเป็น Properties ของวิชา

3. หากต้องการแก้ไข Properties ของวิชาให้ไปที่วิชาที่ต้องการแก้ไข และเลือก Manage > Properties

4. สร้างวิชาใหม่ คนละอย่างน้อย 1 วิชา ใน Category Training ให้ใช้รหัสวิชาจริง แล้วตามด้วยชื่อวิชา เช่น CP101 Introduction to Information Technology (สามารถเปลี่ยน Category ได้ภายหลัง)

5. บอกให้นักเรียน มาลงทะเบียนเรียนวิชาของท่านสำหรับวิชาที่เป็น Private และให้ทดลองอนุมัติการลงทะเบียนเรียนโดยไปที่วิชาที่ต้องการจะอนุมัติแล้งเลือก Manage > Enrollment

6. เมื่ออนุมัติการลงทะเบียนแล้วผู้เรียนจะอยู่ในกลุ่ม Enrolled ซึ่งผู้สอนสามารถจะให้สิทธิ์ผู้เรียนคนใดเพิ่มเติมได้โดยไปที่ Manage > Enrollment ในกลุ่ม Enrolled ให้คลิกที่ผู้เรียนคนที่ต้องการเพิ่มสิทธ์ (Privileges) กดปุ่ม Privileges (อยู่ด้านล่างสุด) แล้วกำหนดสิทธ์ที่ต้องการ เมื่อ Save แล้ว ผู้เรียนคนนั้นจะถูกย้ายมาอยู่ในกลุ่ม Assistants

7. ใน Enrollment ผู้สอนสามารถที่จะลงทะเบียนให้นิสิตทั้งชั้นจากไฟล์ข้อมูล (Import Course List) หรือนำรายชื่อผู้เรียนออกจากระบบมาเก็บไว้ในไฟล์ได้ (Export Course List) หรือ ลงทะเบียนให้นักเรียนเอง (Create Course List) หรือสร้างกลุ่มผู้เรียน (Groups) ได้ เช่น วิชาที่มีการสอนหลาย
ตอนเรียน (section) นอกจากนั้นผู้สอนสามารถที่จะย้ายผู้เรียนไปอยู่ที่กลุ่ม Alumni

                                                             ระบบการทดสอบ

• การสอบออนไลน์
1. ลองทดสอบในฐานะผู้เรียนของวิชา  โดยเลือกเมนู Tests & Surverys เลือกชุดข้อสอบ  ผู้สอนปรับเวลาของแบบทดสอบให้อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบัน Status ก็จะเปลี่ยนเป็น On Going! หาก Status เป็น Pending แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสอบได้
2. เมื่อสอบเสร็จแล้วลองคลิกเมนู Test & Survey อีกครั้งหนึ่ง จะเห็นว่าผลสอบยังไม่ออก
3. ผู้สอนจะแสดงการตรวจข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อคำถามอย่างง่าย โดยเลือกเมนู Manage > Test & Survey > Submission แล้วกดปุ่ม View and Mark Test
4. หลังจากผู้สอนตรวจเสร็จแล้ว ให้ผู้เรียนเข้ามาดูผลสอบใหม่อีกครั้ง
5. ผู้สอนสาธิต Role & Privileges โดยให้สิทธิ์ผู้เรียนบางคนเป็น TA และสามารถตรวจข้อสอบได้
6. ผู้สอนสาธิตการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างง่าย โดยไปที่ชุดข้อสอบที่ต้องการและเลือก Statistics ระบบจะให้ค่าสถิติรายข้ออย่างง่าย

• การสร้างข้อสอบออนไลน์

1. วิชาที่ผู้สอน (Instructor) เพื่อสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยไปที่ Manage > Test & Survey โดยมีเมนูให้ดำเนินการได้ดังนี้ Manage > Test & Survey จะปรากฏรายการแบบทดสอบ/แบบสอบถามทั้งหมดของวิชานี้ หากต้องการดำเนินการกับแบบทดสอบ/แบบสอบถาม ชุดใดให้เลือกชุดที่ต้องการ โดยสิ่งที่สามารถดำเนินการได้คือ – Edit เพื่อปรับแต่งคุณสมบัติของแบบทดสอบ/แบบสอบถาม เช่น ปรับช่วงเวลาที่ให้ทำได้ – Preview เพื่อดูแบบทดสอบ/แบบสอบถาม – Questions เพื่อปรับข้อคำถาม หรือคะแนนของข้อคำถาม – Submission เพื่อดูรายชื่อผู้ที่ทำแบบทดสอบ/แบบสอบถาม – Statistics เพื่อดูผลการวิเคราะห์ข้อคำถามอย่างง่าย – Delete เพื่อลบแบบทดสอบ/แบบสอบถามนั้น Create Test/Survey เพื่อสร้างแบบทดสอบ/แบบสอบถามใหม่ Question Database เพื่อสร้างข้อคำถามเก็บไว้ในคลัง Question Categories เพื่อสร้างหมวดของข้อคำถาม

2. ให้สร้างหมวดของคำถามก่อนโดยคลิกที่ Question Categories แล้วตามเลือก Create Category และใส่ชื่อ Category ใน Title เช่น 01 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น, 02 คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์, 03 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เป็นต้น

3. ให้สร้างคำถามลงในคลังโดยไปที่ Question Database โดยเลือกรูปแบบของคำถาม ซึ่งมีให้เลือก 4 แบบ คือ Multiple Choices (MC), True or False (TF), Open Ended (OE), Likert แล้งกดปุ่ม Create

4. ในแต่ละคำถามจะมีให้กำหนด Category, Optional Feedback, Question/Statement ซึ่งต้องกำหนดคำตอบสำหรับ MC และ TF ส่วน OE จะให้กำหนดความยาวของคำตอบ, โดย Optional Feedback เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับคำตอบ เช่น ใส่เฉลยกรณีที่เป็น OE ซึ่งจะไม่ใส่ก็ได้ ส่วนคำถามแบบ Likert จะมีการเลือกรูปแบบของความคิดเห็นที่มีอยู่แล้วได้ (Apply Preset) แต่หากยังไม่มีรูปแบบที่ต้องการ ก็ให้พิมพ์ครั้งแรก แล้วระบบจะจำไว้ หากต้องการใช้ครั้งต่อไป ก็เลือกจากที่มีอยู่แล้ว Apply Preset ข้อสังเกต ในส่วนรับข้อคำถามและตัวเลือกจะรับเป็นภาษา HTML ดังนั้นหากต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ต้องใส่แท็ก <br> (การเคาะ Enter จะไม่มีผล) หากต้องการที่จะแทรกภาพลงในข้อคำถามหรือตัวเลือกหรือต้องการจัด format ต่าง ๆ เช่น ขีดเส้นใต้ ทำตัวหน้า หรือทำตาราง ให้เรีย
ใช้ Editor

5. ใน Question Database จะปรากฏข้อคำถามในหมวด (Categories) ต่าง ๆ (หากมีการสร้างไว้แล้ว) เป็นตาราง โดยคอลัมน์แรกจะเป็น Question ถัดมาเป็น Type หากต้องการปรับปรุงคำถามข้อใด ให้เลือกข้อที่ต้องการ และเลือกการดำเนินงาน ได้แก่ Edit, Preview, Delete

6. สร้างข้อสอบโดยคลิก Create Test/Survey ให้กำหนดค่าต่าง ๆ เช่น Title, Attempts Allowed, Link Form The My Course Page, Anonymous, Release Results, Randomized Questions, Start Date, End Date, Assign To Groups, Special Instructions

7. ไปที่คอลัมน์ Questions คลิกเพื่อเพิ่ม/ปรับปรุง ข้อคำถาม (Questions) โดยสามารถ Edit (จะมีการปรับปรุงใน Question Database), Remove, ปรับคะแนน (Weight) แล้วกดปุ่ม Update หรืออาจจะเพิ่มคำถามใหม่ (Add Questions) โดยเลือกจาก Question Database แล้วจึงมากำหนดคะแนนของข้อนั้น

8. แจ้งให้ผู้เรียน มาทำข้อสอบ โดยต้องลงทะเบียนก่อน

                                                            ระบบการสื่อสาร

• การสื่อสารแบบ Asynchronous ด้วย e-mail หรือ Inbox

1. คลิกที่ Inbox ในแถบเมนูกลางของระบบ ATutor ที่อยู่ด้านบนสุด แล้วให้ส่ง e-mail (Send Message) ไปยังผู้สอนในวิชาที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียน และไปยังผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาของท่าน
2. ให้เปิดจดหมายดู และตอบจดหมายกลับ (Reply) แล้วลบจดหมายทิ้ง (Delete)
3. หากต้องการส่ง Email ถึงผู้สอนจากเมลภายใน ATutor (Inbox) ให้ไปที่ My Courses แล้วเลือก Send Message ของวิชาที่ต้องการ ข้อสังเกต Inbox เป็นระบบ mail ภายในของระบบ ATutor ซึ่งอาจจะใช้เป็น Intranet Email ได้สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่สามารถต่อกับอินเทอร์เน็ต
4. ในทำนองเดียวกันหากผู้เรียนต้องการส่ง Email ถึงผู้สอนที่เป็น Internet Email ให้ใช้ Contact Course Instructor ในคำอธิบายรายวิชา เมื่อเลือกวิชาจาก Browse Courses

• การสื่อสารแบบ Asynchronous ด้วย Webboard หรือ Forum

1. ให้เข้าไปสนทนาผ่านกระดานสนทนา (Forums) ที่ได้ตั้งไว้แล้ว เช่น วิชา ATutorSem โดยที่หน้า Home ของวิชา และคลิกที่ไอคอน Forums เมื่อเลือกกระดานสนทนา (Forum) ที่ต้องการแสดงความคิดเห็นได้แล้ว ให้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อ (Topic) ที่มีอยู่แล้ว หรือจะลองตั้งหัวข้อใหม่ (New Thread) ก็ได้ หากสนใจ Forum ใด หรือ Topic ใด ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ (Subscribe) โดยระบบจะแจ้งทาง Email เมื่อมีความคิดเห็นใหม่เข้ามา

2. ลองเข้าไปในวิชาที่เป็นผู้สอน และให้สร้าง Forum โดยเลือกเมนู Manage > Forums ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 3 อย่างคือ สร้าง Forum ใหม่ด้วยเมนู Create Forum หรือเลือก Forum ที่มีอยู่เพื่อ Edit หรือ Delete ให้สังเกตว่า Forum จะถูกสร้างได้โดยผู้สอนเท่านั้น และผู้สอนสามารถที่จะดูแล Forum ได้ กล่าวคือสามารถที่จะแก้ไข (Edit) หรือลบ (Delete) หัวข้อหรือข้อความในหัวข้อที่ไม่เหมาะสมได้

• การสื่อสารแบบ Synchronous ด้วย Chat
1. ให้บริการผู้ที่ Login เข้ามาในวิชาเดียวกันสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยคลิกที่ ไอคอม Chat ข้อความที่ใส่ในการสนทนานี้ผู้ที่เข้ามาในรายวิชาเดียวกันจะเห็นด้วย
2. ผู้ใช้ระบบสามารถจะรู้ได้ว่า ณ ขณะนั้นมีผู้ใด login ในวิชาเดียวกันโดยดูที่ Users Online ด้านล่างของเมนูเนื้อหา

• การสร้าง Polls
1. ผู้สอนสามารถที่จะสร้าง Polls เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนในเรื่องใดก็ได้โดย Manage > Polls
2. ผู้เรียนสามารถเข้ามาทำ Polls ของคำถามข้อใดก็ได้ และทำได้ครั้งเดียว โดยเลือกไอคอน Polls เช่นกัน เมื่อทำแล้วจะเห็นผลลัพธ์ทันที

                                               ระบบสถิติการใช้งานของผู้ใช้ระบบ

• การดูสถิติจำนวนครั้งที่มีผู้ Login เข้าดูเนื้อหาวิชา

ให้ไปที่วิชาที่ต้องการ เลือกเมนู Manage > Statistics จะเห็นสถิติจำนวนครั้งที่มีผู้ Login เข้าดูเนื้อหาวิชานั้น โดยนำเสนอสถิติในแต่ละเดือนทั้งตัวเลขและกราฟ โดยแบ่งเป็นประเภท Members หรือ Guests

• การดูสถิติพฤติกรรมของผู้ใช้ระบบ

1. ผู้สอนสามารถดูสถิติพฤติกรรมการใช้ระบบของผู้เรียนได้โดยไปที่ Manage > Content > Content Usage ซึ่งสามารถดูสถิติการใช้งานในแต่ละหน้าเนื้อหาของวิชา ว่ามีการเข้ามาเยี่ยมชม (Visits, Unique Visits) กี่ครั้ง โดยใครบ้าง (Details)

2. ผู้สอนสามารถดูสถิติการใช้งานของผู้เรียนแต่ละคน โดยเลือกเมนู Student Specific Usage โดยระบบจะแสดงจำนวนครั้งที่มาเปิดอ่าน (Visits) และเวลาที่เข้ามาทั้งหมด (Total Duration)

3. ในทำนองเดียวกันผู้เรียนสามารถที่จะดูสถิติพฤติกรรมการใช้ระบบของวิชาโดยเลือกไอคอน My Tracker

                                                     ระบบจัดการเนื้อหารายวิชา

• การสร้างการประกาศ (Announcement)

1. เมนู Home ของวิชาจะเป็นหน้าแรกของวิชา เป็นที่ประกาศข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้เรียนทราบ หากต้องการจะสร้างประกาศให้ไปที่ Manage > Announcements และสร้างประกาศ 1 ประกาศ โดยเลือก Add Announcement ทดสอบ Formatting แบบทั้ง plain text, และ HTML (จะปรากฏเครื่องมือ visual editor ให้ใช้)

2. ลองแก้ไขประกาศโดยเลือกเมนู Manage > Announcements เลือกประกาศที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Edit ให้สังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3. ลองลบประกาศโดยเลือกเมนู Manage > Announcements เลือกประกาศที่ต้องการแก้ไข แล้วกดปุ่ม Delete ให้สังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

• การสร้างเนื้อหารายวิชา

1. สร้างเพจเนื้อหาใหม่โดยเลือก Manage > Content > Create Content สำหรับเพิ่มเพจเนื้อหาหน้าใหม่

2. การสร้างเพจเนื้อหาสามารถทำได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1: ใช้ HTML Editor ของ ATutor สร้าง โดยหากเลือกไฟล์เป็น HTML สามารถที่จะ Switch to visual Editor ได้ วิธีที่ 2: Paste from File โดยผู้สร้างได้เตรียมไฟล์เนื้อหา HTML ไว้แล้วจาก Editor ตัวอื่น เช่น Front Page, Dreamweaver, หรือ Microsoft Word (Save as type: เป็น Web Page (*.htm, *.html)

• การสร้างเนื้อหารายวิชาโดยใช้ Front Page หรือเครื่องมือตัวอื่น

1. เหมาะสำหรับกรณีที่จัดทำเนื้อหารายวิชาเต็มรูป โดยทำบนพีซีก่อนแล้วจึง upload ขึ้น ATutor ภายหลัง
2. เพื่อให้การลิงค์ถูกต้องเมื่อ upload ขึ้น ATutor ผู้สร้างต้องเตรียมโครงสร้างไฟล์บนพีซีให้เหมือนกับโครงสร้างไฟล์บน ATutor

• การสร้างแหล่งวิทยาการรายวิชา (Resources)

1. ให้ไปที่วิชา ATutorSem ของหมวด General Courses
2. คลิกไอคอน Links จะพบแหล่งวิทยาการของวิชาแยกตาม Category ให้เข้าไปดูแหล่งวิทยาการใน Category ต่าง ๆ
3. ให้เสนอแนะแหล่งวิทยาการ 1 แหล่ง สำหรับ Category ใดก็ได้ โดยคลิกที่ Suggest Link และใส่ข้อมูล คำแนะนำ โดยปกติที่อยู่ของเว็บเพจ (URL) จะยาว และเพื่อความถูกต้อง ให้เปิดเพจที่ต้องการก่อนแล้วจึงทำการคัดลอก (copy) URL ตรง Address ของเพจโดยการระบาย (คือการเลือก) แล้วกดคีย์ Ctrl+C แล้วกลับไประบบ ATutor ที่เปิดค้างไว้และทำการวาง (paste) ในช่องรับค่า URL
4. เมื่อแนะนำแหล่งวิทยาการแล้ว ระบบยังไม่แสดงข้อมูล จนกว่าผู้สอนจะมาทำการตรวจสอบ/แก้ไข และอนุมัติ
5. สำหรับผู้สอนที่เป็นเจ้าของวิชา เมื่อเข้าไปที่ Manage > Links จะมีเมนูให้ดำเนินการได้แก่ Links สำหรับปรับปรุง links ที่มีอยู่ ได้แก่ Edit (ทำการ Approve), Delete, View Add Links ใส่ Link เพิ่มเติม และจะมีสถานะเป็น Approved Categories ปรับปรุง Category Create Category สร้าง Category ใหม่

• การสร้างอภิธานศัพท์ (Glossary)

1. ผู้สอนแต่ละวิชาสามารถสร้างอภิธานศัพท์ได้ง่ายโดยไปที่ Manage > Glossary ให้เพิ่มศัพท์ทีละตัวโดยคลิก Add Glossary Term หรือปรับปรุงศัพท์ที่มีอยู่ ศัพท์ที่สร้างขึ้นจะปรากฏในหมวดหมู่อักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อจำกัดของระบบสำหรับอภิธานศัพท์ภาษาไทย ซึ่งต้องพัฒนาต่อไป ดังนั้นในการใช้งานระบบจึงใช้คำภาษาอังกฤษเป็นศัพท์ (Term) และใช้ศัพท์ภาษาไทยในคำอธิบาย (Definition)
2. เมื่อสร้างศัพท์แล้ว สามารถที่จะนำศัพท์มาใช้ในเนื้อหาวิชาได้ โดยในเนื้อหาที่มีศัพท์ใน Glossary ให้ใส่แท็ก [?]ศัพท์[/?] คร่อมศัพท์ที่ต้องการ

สรุปข้อดีของระบบจัดการเรียนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Atutor

ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนให้สามารถลดข้อจำกัดต่างๆเช่นผู้เรียนสามารถเรียนได้ในทุกที่ ทุกเวลาและทุกๆ คน  และใครก็สามารถเข้าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องการเรียนรู้ ระบบยังสามารถวิเคราะห์เครื่องมือวัดผลแสดงผลการวัดให้ผู้เรียนได้รับทราบในทันที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s